Informacion nr.10 - 2016
17/06/2016

 

Bashkimi i Dhomave te Tregtise dhe Industrise - Shqiperi,   qe me date 25 shkurt 2013 dhe ne vazhdim, ofron sherbimin ATA Carnet (regjimi i perkohshem i mallrave), nje dokument nderkombetar doganor qe lejon importin e mallrave pa taksa dhe tatime per nje periudhe 1 vjeçare. 

Bizneset e interesuara per nje dokument te tille, jane te lutur te kontaktojne Bashkimin e Dhomave te Tregtise dhe Industrise permes:

E-mail: info@uccial.al 

 

Tel: +355 (0)44500221