Statusi i Dhomës
  1. Dhoma e Tregtise dhe e Industrise Shkoder eshte subjekt i se drejtes publike, e pavarur dhe pa qellim fitimi, qe funksionon ne Qarkun Shkoder dhe perfshine rrethin e Shkoder, Malesi e Madhe dhe Puke.
    Selia qendrore e Dhomes se Tregtise dhe industrise eshte ne qytetin e Shkodres, deget e saja jane ne Malesine e Madhe dhe Puke.
    Ajo ushtron veprimtarine e saj sipas ligjit 9640 date 09.11.2006 dhe ligjit 9897 date 10.04.2008 "Per Dhomat e Tregtise dhe Industrise".

  2. Ne baze te ligjit nr. 9897 date 10.04.2008 "Per Dhomat e Tregtise dhe Industrise", rregjistrimi i subjekteve te biznesit ne Dhome eshte vullnetar. Tarifat e rregjistrimit dhe tarifat e sherbimit vendosen nga Asamblea Perfaqesuese e Dhomes.

  3. Rregjistrimi ne Dhome u krijon subjekteve lehtesi ne aktivitetin e tyre si dhe ne mardhenie me shtetin dhe me institucione te ndryshme.
    Antaresia rrite gjithashtu autoritetin e firmes.