Struktura organizative
SHKËLQIM KOPLIKU

KRYETAR

E-mail:
shkelqim.kopliku@cci-shkodra.org
info@cci-shkodra.org
ANTON LEKA

NËNKRYETAR

E-mail:
anton.leka@cci-shkodra.org
info@cci-shkodra.org
ANGJELIN VASA

SHEFI I FINANCËS

SEKTORI I RREGJISTRIMIT DHE I MARDHËNIEVE ME BIZNESIN


Tel/Fax: +355 22 24 36 56
E-mail:
angjelin.vasa@cci-shkodra.org
info@cci-shkodra.org
PASHKO GJEKAJ

DEGA MALËSI E MADHE

E-mail:
pashko.gjekaj@cci-shkodra.org
AGIM HADROJ

DEGA PUKË

E-mail:
agim.hadroj@cci-shkodra.org