Infomacion nr. 6 - 2016
11/03/2016
 Informacion mbi:

Forumin e  Biznesit Shqiperi - Maqedoni i cili do te zhvillohet nga DHTIT ne bashkepunim me Bashkimin e Dhomave te Tregtise dhe Industrise se Shqiperise dhe Invest Macedonia, me date 16 Mars 2016, ora 9.00 ne Xheko Imperial Hotel.