Informacion nr. 2-2016
03/02/2016
Informacion i derguar nga Njesia e Teknologjise dhe Inovacionit prane Agjencise se Kerkimit Teknologjik dhe Inovacionit, mbi hapjen e thirrjeve per aplikim projektesh ne kuader te programit Horizon 2020 per fushen e Kerkim – Zhvillimit dhe Inovacionit (me nje buxhet mbi 80 Miliard €, 2015-2020).

Aplikimet per financim projektesh mund te behen nga kerkues, institucione dhe sektori privat.

Bizneset te cilet jane te interesuar te inovojne biznesin e tyre, ose deshirojne te perfshijne teknologji te reja per veprimtarine e tyre te biznesit mund te aplikojne direkt ne kete program.

Per me teper informacion apo kerkim konsulence lidhur me thirrjen per projekt mund te kontaktoni Agjencine e Kerkimit dhe Inovacionit

 

AGJENSIA PER KERKIM TEKNOLOGJIK DHE INOVACION

Adresa: Rr. "Papa Gjon Pali II" Nr.3, Tirane, Shqiperi

http://www.akti.gov.al