Informacion nr. 5- 2015
21/09/2015
 Informacion ekonomik mbi Maqedonine persa i perket:

industrise se tekstilit dhe veshjeve 

bujqesise dhe industrise se agroperpunimit 

sektorit te TIK (Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit)

si dhe lehtesirat qe perfitojne investitoret te cilet vendosin biznesin e tyre ne Zonat e Zhvillimit Teknologjik Industrial ne Maqedoni