Botime te tjera
Artizanati

Katalog i kushtohet artizaneve shkodrane, qe me gjithe zhvillimin e panderprere te teknologjise se re, me shijen e tyre te holle dhe duart e arta vazhdojne te prodhojne me nivel artistik dhe ndjeshmeri... më shumë

ARTIZANATI - (PDF)

Guidë Biznesi

Qëndrueshmëria e rritjes ekonomike në Qarkun Shkodër, nuk mund të sigurohet pa një stabilitet të qëndrueshëm të treguesve makroekonomikë dhe një zhvillim të përshpejtuar të sektorit privat, ku me përparësi do të... më shumë

GUIDE BIZNESI - (PDF)

Etika e komunikimit ne biznes

Kujdesi i vazhdueshëm për të stimuluar zhvillimin e biznesit Tuaj, ka nxitur Dhomën tonë për të përgatitur këtë libër për Ju. Ndryshe nga botimet e tjera që Dhoma ka realizuar deri tani, të cilat Ju tashmë i keni në bibliotekat Tuaja, ky libër... më shumë


Buletin CCI Shkoder

Ne vazhden e tradites, Dhoma jone duke njohur nevojat qe biznesi ka per informacion, ka realizuar qe ne muajin Mars 1998 botimin e revistes periodike informative "BULETIN". Kjo reviste permban rubrika te ndryshme ekonomiko-financiare, njoftime mbi te rejat ligjore, kalendare panairesh, njoftime, oferta nga partnere vendas dhe te huaj, eksperienca te mira ne biznes, takime, workshope etj.


Historia DHTI Shkoder


Shkoder


Koridori Adriatik - Alpe

Koridori Adriatik-Alpe A.A "Lugina e Zhvillimit" eshte nje botim i realizuar ne vitin 2006 nga Shoqata MESHBUSH, Dhomes se Tregtise dhe Industrise Shkoder dhe Tropoje, Shoqates Tropoja dhe Shoqates Shkodra-Drini-Gjakova.
Ky botim prezanton projekt-idene e koridorit rrugor A.A per nderlidhjen e Shqiperise me Kosoven nepermjet lugines se Drinit, duke i dhene keshtu zhvillim krahinave te kesaj zone dhe duke e pare si prioritet baze per rritjen dhe forcimin e bashkepunimit ne te gjitha fushat e jetes sociale-ekonomike ndermjet shqiptareve ne Kosove dhe shtetin ame.