NJOFTIM PER ZGJEDHJET E REJA TE ASAMBLESE SE DHOMES
28/04/2015

NJOFTIM PER ZGJEDHJET E REJA TE ASAMBLESE SE DHOMES SE TREGTISE DHE INDUSTRISE SHKODER

 

Në bazë të: Ligjit Nr. 9640, datë 09.11.2006, “Për Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Nr. 2008, datë 12.03.2015 “Për zgjedhjet në Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë dhe Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë”,  si dhe Vendimit të Asamblesë ekzistuese të datës 17.03.2015, zgjedhjet e reja të Asamblesë së Dhomës do të zhvillohen të Enjten, datë 30/04/2015, ora 09:00-17:00, në Sallën e Mbledhjeve të Dhomës.

Në zgjedhje do të marrin pjesë: subjektet anëtare të Dhomës sipas grupeve të biznesit, të cilët kanë derdhur kontributin vjetor për vitin 2014, si dhe ato që janë regjistruar për herë të parë në Dhomë gjatë vitit 2015.

Votimi për Asamblenë e re (me 21 anëtarë), do të bëhet sipas 4 (katër) grupeve të biznesit: Ndërtim, Prodhim, Tregti,  Shërbime

 

Lista e anëtarëve të cilët kanë të drejtë të marrin pjesë në votim me datë 30 prill 2015 për Zgjedhjet e Asamblesë së Re janë si vijon:

 

I

grupi i NDERTIMIT

NR

TITULLARI

SUBJEKTI

 AKTIVITETI

1

Dedë

Smakaj

NORDIN

Ndertim

2

Dorjan

Leknikaj

EURO  ADRIATIC - 07

Ndertim

3

Dritë

Malaj

MIKI CONSULTING

Ndertim

4

Flamur

Hoxha

ALB  TIEFBAU

Ndertim

5

Kol

Pema

VALKO

Ndertim

6

Lazër

Pemaj

PEMA

Ndertim

7

Mario

Delia

DELIA IMPEX

Ndertim

8

Mhill

Prroni

PRRONI

Ndertim

9

Palok

Dodaj

MALESIA VALTUR

Ndertim

10

Vehbi

Kraja

DRINI - A

Ndertim

 

II

grupi i prodhimit

NR

TITULLARI

SUBJEKTI

 AKTIVITETI

1

Arben

Shimaj

BENI STONE/FLOROS

Prodhim materiale ndertimi

2

Erzen

Lesha

ERZENI

Prodhime druri

3

Fatos

Kruja

3 - FFF

Prodhim dysheke ortopedike

4

Fehmi

Golemi

CALZATURIFICIO ADELCHI

Fabrikim kepuce

5

Ferdinand

Melgushi

MELGUSHI

Fabrikim konfeksione

6

Fiqri

Rexha

REXHA 2011

Prodhim dysheke ortopedike

7

Gjergj

Leqejza

SHQIPERIA TRIKOT

Fabrikim konfeksione

8

Ernest

Marku

G & S

Prodhim artikuj te ndryshem betoni

9

Ismail

Halazauglu

ALCABLE

Prodhim tela bakri

10

Keti

Bazhdari

BELLA CONFEX

Fabrikim konfeksione

11

Majlinda

Sukaj

RIBOT   TRICOT

Fabrikim konfeksione

12

Marjan

Bala

ANN'S KOOL

Prodhim koli etj

13

Mark

Babani

MARE ADRIATIK

Fabrikim konserva peshku

14

Meliha

Tafa

ELDAVID

Prodhime sheqeri

15

Mërzuk

Mandija

AL - DUR - KONSTRUKSION

Prodhime duroalumini

16

Nikolle

Ujkaj

GRUDA - 1

Prodhim materiale ndertimi

17

Pjeter

Kakia

DAFINOR

Prodhime druri

18

Rado

Brajoviq

ESSEN

Perpunim mbeturina hekuri

19

Rifat

Kopliku

UNIVERS FRIGO DARB

Prodhime bylmeti/mishi

20

Shkelqim

Kopliku

PROGRES METAL - G

Ngjyrosje duroalumini

21

Vasel

Muçaj

MUÇAJ

Grumbullim bime mjekesore

22

Vincenso

Somma

ITALSHQIPJA

Prodhime druri

23

Vjollcë

Likaj

RELIKAJ

Prodhim inerte

 

III

grupi i tregtise

NR

TITULLARI

SUBJEKTI

 AKTIVITETI

1

Albert

Marku

ALKAN

Tregtim karburanti

2

Ardjan

Smajlaj

SUPERIOR KLIMA

Tregtim kondicionere

3

Sadik

Meta

A.S.A META

Tregtim artikuj te ndryshem

4

Bore

Gjeka

BZHETA T.P.A

Tregtim materiale ndertimi

5

Dirsen

Sekja

NOVA-AL

Tregtim artikuj te ndryshem

6

Gjoke

Popaj

ALB-POPAJ-PETROL

Tregtim karburanti

7

Luigj

Doçina

DEÇINA

Tregtim materiale ndertimi

8

Lutfi

Behri

ARGENTI

Tregtim artikuj te ndryshem

9

Mehdi

Bekteshi

T I M

Tregtim artikuj kancelerie

10

Mhill

Pllumbaj

EUROMALD

Tregtim artikuj te ndryshem

11

Nazife

Asllanaj

FIZIK

Tregtim artikuj ushqimore

12

Rezar

Bisha

PIANO - BISHA

Tregtim artikuj te ndryshem

13

Samir

Canaj

CANAJ

Tregtim artikuj ushqimore

14

Viktor

Arrinaj

XHOVANI - 4

Tregtim hidrosanitare

15

Vera

Nikaj

RINDI

Tregtim karburanti

 

 

IV

grupi i sherbimeve

NR

TITULLARI

SUBJEKTI

AKTIVITETI

1

Agostin

Vata

AUTOSHKOLLA "BERTI"

Autoshkolle

2

Fejzi

Beqi

TELEKOM POSTRRIBA

Telefoni Rurale

3

Monda

Jaku

SH. "MONS. LORO NODAJ"

Mbeshtetje e tradites artizanale

4

Tomorr

Kopliku

BASH – KOP

Servis  automjetesh

 

Mbledhja e Asamblesë së re për zgjedhjen e Kryetarit, Kryesisë së re (me 5 anëtarë), dy anëtarëve të Komisionit të Auditimit dhe anëtaëve përfaqësues të Dhomës në Asamblenë e Bashkimit të Dhomave do të zhvillohet të Dielën, datë 03.05.2015, ora 09:00, në Sallën e Mbledhjeve të Dhomës

 

 Shënim: Të interesuarit për çdo sqarim mbi hollësi të këtij proçesi zgjedhor mund të drejtohen pranë Dhomës.

 Komisioni Zgjedhor
       Shkodër, 28.04.2015