Paketa informative nr.1
12/01/2010

I. Informacion i ardhur nga Perfaqesia e Tregtise se Jashtme Turke ne Tirane, mbi organizimin e:

“Panairit te fazes WIN-1” i cili do te organizohet midis datave 2-6 Shkurt  2010,  brenda te cilit do te organizohen panairet e meposhtme:

1.      Panairi i 15. i Komponenteve per Makineri dhe Punimeve Metalike

2.      Panairi i 10. i Tekonologjise se Ngjitjes, Shkrirjes dhe Prerjes

3.      Panairi 3.  i Teknologjise per Trajtimin e Siperfaqeve

4.      Panairi 9. i Logjistikes dhe Kujdesit te Materialeve

(bashkengjitur formulari i aplikimit)

                               I.            Aktivitetit te dyte “Java e Modes ne Stamboll” ne datat 02-06 Shkurt  ne Stamboll. 

     (bashkengjitur formulari i aplikimit)

                            II.            “Panairit te fazes WIN-2”, i cili do te organizohet midis datave 23-27 Shkurt  2010 ne Stamboll, brenda te cilit do te organizohen panairet e meposhtme:

1.   Paniri i 17. i Sistemeve Automatike Industriale

2.   Panairi i 11. i Teknologjise  Energjitike, Elektrike dhe Elektronike

3.   Panairi 17. i Teknologjise te Fuqise Fluide

(Bashkengjitur formulari i aplikimit)

                         III.            Panairit te Motocikletave, Bicikletave dhe Aksesoreve te tyre “ Motoplus 2010” i cili do te organizohet midis datave 23-27 Shkurt  2010 ne Stamboll.

                         IV.            Panairit nderkombetar te Gureve te çmuar, argjendarise, oreve dhe aksesoreve “Instanbul Jewelry Show” midis datave 13-17 Mars 2010.

                            V.            Panairit i VI-te i Industrise se Kozmetikes “Beauty Eurasia” i cili do te zhvillohet midis datave 17-19 Qershor 2010 ne ambjentet e qendres se panaireve “Tuyap”.

2.      Informacion i ardhur nga Dhoma Amerikane e Tregtise ne Shqiperi mbi organizimin e misionit te biznesit ne kuader te zhvillimit te panairit World of Concrete-Bota e Betonit  i cili do te mbahet ne datat  01-05 Shkurt 2010 ne Las Vegas, SHBA.

3.      Informacion i ardhur nga Bashkimi i Dhomave te Tregtise dhe Industrise mbi organizimin e Panairit te Montuesve ne Budapest ne datat 06-07-2010.

4.      Informacion i ardhur nga Agjensia Kombetare e Turizmit mbi kalendarin e aktiviteteve nderkombetare ku Shqiperia do te marre pjese ne 6 mujorin e pare te vitit 2010.

5.      Ofrim konsulence dhe ndermjetesim biznesi.

6.      Informacion mbi funksionin e Qendres se Promovimit dhe Reklamimit te Biznesit.

7.      Prezantim i produkteve te firmes Illyria GeoTechnologies (AL) Sh.p.k.