Kalendaret e Panaireve
Kalendari i Panaireve për Vitin 2016

Kalendari vjetor i panaireve, botimin e të cilit Dhoma tashmë e ka kthyer në traditë, është një burim i larmishëm informacioni në shërbim të aktiviteteve të biznesit dhe një ndihmë e cmuar për veprimtaritë e marketingut, promovimit e... më shumë


Kalendari i Panaireve për Vitin 2015


Kalendari i Panaireve për Vitin 2014


Kalendari i Panaireve për Vitin 2013


Kalendari i Panaireve për Vitin 2012


Kalendari i Panaireve për Vitin 2011


Kalendari i Panaireve për Vitin 2010


Kalendari i Panaireve për Vitin 2009


Kalendari i Panaireve për Vitin 2008


Kalendari i Panaireve për Vitin 2007


Kalendari i Panaireve për Vitin 2006


Kalendari i Panaireve për Vitin 2005


Kalendari i Panaireve për Vitin 2004


Kalendari i Panaireve për Vitin 2003


Kalendari i Panaireve për Vitin 2002